Jos van Dongen

Vicevoorzitter & Penningmeester

Limburgse Brabander werkzaam in de Rotterdamse haven

Ik heb meerdere redenen om lid te worden van de Rotaract. Bovenal zet ik mij graag in voor het goede doel en wil ik maatschappelijk betrokken zijn. Hieruit haal ik dan ook voldoening. Een bijkomende reden is de persoonlijke ontwikkeling die Rotaract haar leden biedt, waarbij de combinatie van gezelligheid en serieus werken in goed balans zijn. Saamhorigheid is binnen Rotaract een terugkomend element wat resulteert in een goede opzet van activiteiten en inzamelacties en betrokkenheid van de leden.